مقام‌های آمریکایی گفته‌اند دولت این کشور تلاش جدیدی را برای حل بحران دیپلماتیک قطر آغاز کرده است.

مقام‌های آمریکایی گفته‌اند دولت این کشور تلاش جدیدی را برای حل بحران دیپلماتیک قطر آغاز کرده است.