امام جمعه خرم‌آباد گفت: در راستای بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» اقدامات خوبی انجام شده است و باید به این بیانیه مهم که از سوی مقام معظم رهبری تهیه شده عمل کرد و نباید بگذاریم در حد خواندن باقی بماند….

امام جمعه خرم‌آباد گفت: در راستای بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» اقدامات خوبی انجام شده است و باید به این بیانیه مهم که از سوی مقام معظم رهبری تهیه شده عمل کرد و نباید بگذاریم در حد خواندن باقی بماند.