یکی از مقامات ارشد اتحادیه اروپا در امور سیاست گذاری دیجیتال هشدار داد شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات در صورتی که اقدامات مناسبی را در راستای متوقف کردن ارائه اطلاعات نادرست و سخنرانی‌های نفرت پراکن انجام ندهند با قوانین و مجازات‌های سخت تر در اروپا رو …

یکی از مقامات ارشد اتحادیه اروپا در امور سیاست گذاری دیجیتال هشدار داد شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات در صورتی که اقدامات مناسبی را در راستای متوقف کردن ارائه اطلاعات نادرست و سخنرانی‌های نفرت پراکن انجام ندهند با قوانین و مجازات‌های سخت تر در اروپا رو به رو می‌شوند.