تلاش‌های رئیس جمهور سابق آمریکا برای ممانعت از تحقیقات کیفری در مورد اسناد طبقه بندی شده ممکن است به بن بست بخورد.

تلاش‌های رئیس جمهور سابق آمریکا برای ممانعت از تحقیقات کیفری در مورد اسناد طبقه بندی شده ممکن است به بن بست بخورد.