دبیر فدراسیون والیبال گفت: تا الان گزارشی در مورد شیوع کرونا بین والیبالی‌ها به ما داده نشده است.

دبیر فدراسیون والیبال گفت: تا الان گزارشی در مورد شیوع کرونا بین والیبالی‌ها به ما داده نشده است.