تقدیر معاون امور عمرانی استانداری از شهردار و مدیر عامل سازمان فضای سبز شهرداری شهریار
تقدیر معاون امور عمرانی استانداری از شهردار و مدیر عامل سازمان فضای سبز شهرداری شهریار

شهریاریها به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شهریار : تقدیر معاون امور عمرانی استانداری از شهردار و مدیر عامل سازمان فضای سبز شهرداری شهریار پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شهریار: معاون امور عمرانی استانداری از حسینی شهردار شهریار جهت نگهداری و ارتقاء کمی و کیفی ، اجرای پارکهای محله ای و تغییر چهره شهر تقدیر نمود. […]

a18f34شهریاریها به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شهریار : تقدیر معاون امور عمرانی استانداری از شهردار و مدیر عامل سازمان فضای سبز شهرداری شهریار

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شهریار: معاون امور عمرانی استانداری از حسینی شهردار شهریار جهت نگهداری و ارتقاء کمی و کیفی ، اجرای پارکهای محله ای و تغییر چهره شهر تقدیر نمود.

 همچنین در ادامه مهندس ریاضی پور مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شهریار توسط مدیرکل دفتر فنی استانداری به جهت اجرای سیاست های لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز مورد تقدیر قرار گرفت.