تقدیر فرماندار شهرستان شهرستان شهریار از رئیس هیات ورزشهای همگانی

شهریاریها : دکتر ناجی فرماندار و احمدعبدالوند رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار با اهدا لوح تقدیر از زحمات دکتر مصطفی رهگذر قدردانی کردند. به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار، دکتر ناجی فرماندار به پاس زحمات دکتر مصطفی رهگذر رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان شهریار به جهت کسب هیئت برتر […]

شهریاریها : دکتر ناجی فرماندار و احمدعبدالوند رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار با اهدا لوح تقدیر از زحمات دکتر مصطفی رهگذر قدردانی کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار،

دکتر ناجی فرماندار به پاس زحمات دکتر مصطفی رهگذر رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان شهریار به جهت کسب هیئت برتر استان تهران و تلاش برای پیشرفت ورزش همگانی شهرستان شهریار تقدیر کرد.

این مراسم که در محل فرمانداری شهریار برگزار شد، با حضور دکتر ناجی فرماندار،امینی معاون فنی عمرانی،صارمی مشاور،شهبازی رئیس اداره اجتماعی فرمانداری،احمدعبدالوند رئیس و هزارخانی و محمودی معاونین اداره ورزش و جوانان،روسای شورا های اسلامی شهرها و شهرداران برگزار شد.

گفتی است هیئت ورزشهای همگانی شهرستان شهریار با سکانداری دکتر مصطفی رهگذر توانست رتبه نخست سه ماهه سوم سال ۹۵ استان تهران را از آن خود کند.