تقدیر از دو نوجوان نویسنده شهرستان شهریار
تقدیر از دو نوجوان نویسنده شهرستان شهریار
سیده ستایش هاشمی نسب و مرضیه سادات احمدی با شرکت در فراخوان پویش "با کتاب در خانه" مورد تجلیل قرار گرفتند.

به گزارش شهریاریها ، دفتر مطالعات  و برنامه ریزی فرهنگی  و کتاب خوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به شرایط ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام به برگزاری فراخوان شرکت در پویش با کتاب در خانه در روزهای آخر سال گذشته بصورت کشوری نمود .

بنا بر همین گزارش، از شهرستان شهریار دو نویسنده نوجوان بنام های ستایش هاشمی نسب و مرضیه سادات احمدی ضمن شرکت در این فراخوان اقدام به نشر کلیپ هایی با موضوع معرفی کتاب در فضای مجازی نمودند که شایسته تقدیر واقع شده و به همین مناسبت لوح سپاس ازسوی مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت متبوع به ایشان اعطاء شد.

گفتنی است این دو نوجوان نویسنده و عضو انجمن ادبیات داستانی با حضور در دفتر نادر نیک خواه  رئیس اداره نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.