رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت از دستگیری هفت نفر از عاملان فروش سلاح و مهمات غیر مجاز در سطح شهر تهران خبر داد.

رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت از دستگیری هفت نفر از عاملان فروش سلاح و مهمات غیر مجاز در سطح شهر تهران خبر داد.