رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه طبق فرموده‌های رهبری استفاده از ظرفیت مردمی نقطه عطف در زمینه مدیریت بیماری کرونا است، گفت: تفاوت مازندران با استان های دیگر وجود پزشک خانواده است که متولی غربالگری کردن و شناسایی بیماران محسوب می‌شوند….

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه طبق فرموده‌های رهبری استفاده از ظرفیت مردمی نقطه عطف در زمینه مدیریت بیماری کرونا است، گفت: تفاوت مازندران با استان های دیگر وجود پزشک خانواده است که متولی غربالگری کردن و شناسایی بیماران محسوب می‌شوند.