حسن مصطفوی، مدیر تولید و تهیه‌کننده سینما و تلویزیون، در گفت‌وگوی لایو اینستاگرامی با مجتبی احمدی، دبیر گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، به چند و چون شرایط تولید در سینمای ایران به لحاظ هزینه‌ها و دستمزدها پرداخت….

حسن مصطفوی، مدیر تولید و تهیه‌کننده سینما و تلویزیون، در گفت‌وگوی لایو اینستاگرامی با مجتبی احمدی، دبیر گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، به چند و چون شرایط تولید در سینمای ایران به لحاظ هزینه‌ها و دستمزدها پرداخت.