طبق گزارش‌های رسمی، میزان مصرف تن ماهی به دلیل گرانی کاهش یافته. این مسئله یکی دیگر از نشانه‌هایی است که ضرورت ارائه کالابرگ دولتی به مردم را اثبات می‌کند….

طبق گزارش‌های رسمی، میزان مصرف تن ماهی به دلیل گرانی کاهش یافته. این مسئله یکی دیگر از نشانه‌هایی است که ضرورت ارائه کالابرگ دولتی به مردم را اثبات می‌کند.