ایران و ارمنستان در محورهای ترانزیت، حمل و نقل تسهیل تبادل کالا، انرژی، توسعه همکاری‌های زیست محیطی در حوزه ارس و رفع آلودگی‌ از رودخانه‌های مرزی و توریسم درمانی تفاهم نامه امضا کردند….

ایران و ارمنستان در محورهای ترانزیت، حمل و نقل تسهیل تبادل کالا، انرژی، توسعه همکاری‌های زیست محیطی در حوزه ارس و رفع آلودگی‌ از رودخانه‌های مرزی و توریسم درمانی تفاهم نامه امضا کردند.