رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از امضا تفاهمنامه اجرای خط ریلی بصره – شلمچه خبر داد و گفت: تا دو ماه آینده شرکت مشترک بین دو کشور برای انجام این طرح مهم تأسیس خواهد شد….

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از امضا تفاهمنامه اجرای خط ریلی بصره – شلمچه خبر داد و گفت: تا دو ماه آینده شرکت مشترک بین دو کشور برای انجام این طرح مهم تأسیس خواهد شد.