تغییر فرمانداران با بیش از ۴ سال سابقه فرمانداری در استان تهران
تغییر فرمانداران با بیش از ۴ سال سابقه فرمانداری در استان تهران

شهریاریها : معاون سیاسی استانداری تهران گفت: تعدادی از فرمانداران استان تهران که بیش از ۴ سال در یک شهرستان بوده اند، تغییر می کنند، تا مردم آن شهرستان با شیوه های مدیریتی جدید آشنا شوند. شکراله حسین بیگی، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازنشستگی ۶ ماه دیگر مجید سفری، که امروز به […]

شهریاریها : معاون سیاسی استانداری تهران گفت: تعدادی از فرمانداران استان تهران که بیش از ۴ سال در یک شهرستان بوده اند، تغییر می کنند، تا مردم آن شهرستان با شیوه های مدیریتی جدید آشنا شوند.

شکراله حسین بیگی، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازنشستگی ۶ ماه دیگر مجید سفری، که امروز به عنوان سرپرست فرمانداری دماوند معارفه شد، اظهار داشت: فرمانداران با تشخیص وزیر کشور، امکان خدمت بیش از سنوات نیز دارند.

معاون سیاسی استانداری تهران در خصوص تغییرات فرمانداران استان تهران نیز اظهار داشت: تعدادی از فرمانداران همچنان به خدمت خود به عنوان فرماندار ادامه می دهند، تعدادی دیگر از فرمانداران جابجا می شوند، یعنی از یک شهرستان به شهرستان دیگر می روند و بنا داریم، تعدادی دیگر که بیش از ۴ سال در یک شهرستان بوده اند، تغییر می کنند، تا مردم آن شهرستان با شیوه های مدیریتی جدید آشنا شوند.

وی در خصوص چالش های شهرستان دماوند، گفت: دماوند در نزدیکی تهران و آب و هوای خوب مقصد تعدادی افراد سودجو و زمین خوار شده است و لذا باید مدیرانی که منصوب می کنیم، مراقبت در این خصوص داشته باشند.

حسن بیگی نزدیکی دماوند به پایتخت را عامل مناسبی برای جذب سرمایه گذار دانست و افزود: باید از این طرفیت برای اعتلای اقتصادی دماوند بیشترین بهره را بگیریم.