وزیر نیرو اعلام کرد بر اساس مصوبه هیئت دولت ساعات کاری ادارات از اول خرداد ماه 6 صبح تا 13 بعدازظهر خواهد بود.
نوشته تغییر ساعت کار ادارات از اول خرداد ماه اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد….

وزیر نیرو اعلام کرد بر اساس مصوبه هیئت دولت ساعات کاری ادارات از اول خرداد ماه 6 صبح تا 13 بعدازظهر خواهد بود.
نوشته تغییر ساعت کار ادارات از اول خرداد ماه اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.