ساعت کاری ادارات و مراکز وابسته وزارت آموزش‌وپرورش از فردا مورخ ۱۰ خرداد ماه تغییر می‌کند.

ساعت کاری ادارات و مراکز وابسته وزارت آموزش‌وپرورش از فردا مورخ ۱۰ خرداد ماه تغییر می‌کند.