لوئیز کاسترو تصمیم به تغییر دو مدافع تیمش در ترکیب ابتدایی دیدار مقابل پرسپولیس گرفت.

لوئیز کاسترو تصمیم به تغییر دو مدافع تیمش در ترکیب ابتدایی دیدار مقابل پرسپولیس گرفت.