احتمالا با حضور قلعه نویی در تیم ملی چند ستاره قدیمی دیگر دعوت نخواهند شد.

احتمالا با حضور قلعه نویی در تیم ملی چند ستاره قدیمی دیگر دعوت نخواهند شد.