قیمت بیت کوین در ساعت 12 و 45 دقیقه عصر به وقت ایران روی 51 هزار و 704 دلار قرار داشت. تغییرات قیمت بیت کوین نسبت به 24 ساعت و 7 روز گذشته مثبت بود.

قیمت بیت کوین در ساعت 12 و 45 دقیقه عصر به وقت ایران روی 51 هزار و 704 دلار قرار داشت. تغییرات قیمت بیت کوین نسبت به 24 ساعت و 7 روز گذشته مثبت بود.