اقتصادنیوز: با حکم فرمانده کل سپاه، سردار سرتیپ دوم حسن مشروعی‌فر به فرماندهی سپاه حفاظت ولی‌امر (عج) منصوب شد.

اقتصادنیوز: با حکم فرمانده کل سپاه، سردار سرتیپ دوم حسن مشروعی‌فر به فرماندهی سپاه حفاظت ولی‌امر (عج) منصوب شد.