فرماندار ماکو گفت: برای اولین بار شعب اخذ رای ماکو به دستگاه‌های احراز هویت تجهیز شده است.

فرماندار ماکو گفت: برای اولین بار شعب اخذ رای ماکو به دستگاه‌های احراز هویت تجهیز شده است.