تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در پارکینگ های غرب استان تهران
تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در پارکینگ های غرب استان تهران
شهریاریها - دادستان شهرستان شهریار از تعیین تکلیف تعداد 141 دستگاه از خودروهای توقیفی مرتبط با جرایم مواد مخدر در پارکینگ های غرب استان تهران در کمتر از یک هفته خبر داد.

به گزارش شهریاریها ، حمید عسکری پور دادستان شهرستان شهریار از تعیین تکلیف تعداد 141 دستگاه از خودروهای توقیفی مرتبط با جرایم مواد مخدر در پارکینگ های غرب استان تهران در کمتر از یک هفته خبر داد و اظهار داشت: حسب پیگیری و دستور رئیس کل دادگستری کل استان تهران تعداد 141 دستگاه از خودروهای توقیفی مرتبط با جرایم مواد مخدر در پارکینگ های غرب استان تهران تعیین تکلیف شد.

عسکری پور بیان کرد: از بین خودروهای تعیین تکلیف شده تعداد 37 خودرو و 6موتورسیکلت به متصرف و یا مالک قانونی استرداد شده است.

وی گفت: برای تعداد24 خودرو نیز حکم مبنی بر ضبط خودرو به نفع دولت صادر گردید.

دادستان شهرستان شهریار در ادامه در خصوص سایر وسایل نقلیه توقیف شده مرتبط با جرایم مواد مخدر و سایر جرایم در توقف گاه های غرب استان تهران تصریح کرد: تعداد 69 خودرو و 6 موتورسیکلت از وسایل نقلیه ای که پرونده آنان مفتوح و منتهی به صدور حکم قطعی نشده است./پایان خبر