تعویض‌پذیری به قابل‌تعویض بودن یک دارایی با دارایی دیگری با ارزش، اعتبار و کارایی یکسان گفته می‌شود.
The post تعویض‌پذیری (Fungibility) ارز دیجیتال چیست؟ appeared first on دیجیاتو.

تعویض‌پذیری به قابل‌تعویض بودن یک دارایی با دارایی دیگری با ارزش، اعتبار و کارایی یکسان گفته می‌شود.

The post تعویض‌پذیری (Fungibility) ارز دیجیتال چیست؟ appeared first on دیجیاتو.