تعطیلی یک هفته ای باشگاه ها برای ضد عفونی و گندزدایی در شهریار
تعطیلی یک هفته ای باشگاه ها برای ضد عفونی و گندزدایی در شهریار
رئیس اداره ورزش و جوانان از تعطیلی مسابقات و برنامه های ورزشی در شهرستان شهریار خبر داد.

به گزارش شهریاریها ، علیرضا صیفوری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار عنوان نمود تمامی مسابقات و برنامه های ورزشی شهرستان شهریار به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی لغو شد .
رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان در ادامه اظهار داشت: در این وضعیت حتی اجتماعات معمولی هم باید کمتر برگزار شود. این یک دستورالعمل بهداشتی است و رعایت نکات بهداشتی – چه فردی و چه اجتماعی- برای مبارزه با این ویروس خیلی مهم است و همه این اقدامات برای این است که این ویروس سرعت سرایت بالایی دارد.
پیرو تصمیمات متخذه در ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا، ستاد مقابله با کرونا در ورزش اطلاعیه شماره ۴ خود را در خصوص آخرین تمهیدات برای مقابله با این بیماری در ورزش منتشر کرد.