تعطیلی پنجشنبه ها آثار مطلوبی ندارد
تعطیلی پنجشنبه ها آثار مطلوبی ندارد

معاون رئیس جمهور در امور مجلس با اشاره به اینکه طرح تعطیلی پنجشنبه ها آثار مطلوبی برکشور ندارد و به صلاح کشور نیست، گفت: دولت مخالف این طرح است. شهریاریها، حسینعلی امیری قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه برنامه ریزی برای برگزاری انتخابات سالم و باشکوه در کشور […]

معاون رئیس جمهور در امور مجلس با اشاره به اینکه طرح تعطیلی پنجشنبه ها آثار مطلوبی برکشور ندارد و به صلاح کشور نیست، گفت: دولت مخالف این طرح است.

شهریاریها، حسینعلی امیری قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه برنامه ریزی برای برگزاری انتخابات سالم و باشکوه در کشور صورت گرفته  است، گفت: آمادگی کامل برای انتخابات اسفند ماه سال جاری در کشور  وجود دارد.

وی تاکید کرد: دولت در زمینه برگزاری انتخابات یک مجری بی طرف است و تلاش دولت برگزاری انتخابات سالم و پرشور با حضور نمایندگان همه سلایق  است.

امیری در ادامه با اشاره به طرح تعطیلی روز پنجشنبه در کشور، گفت: طرح تعطیلی پنجشنبه ها، آثار مالی نامناسب بر کشور خواهد داشت و هزینه‌های کشور را بالا برده و باعث تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود.

معاون رئیس جمهور در امور مجلس با تاکید بر اینکه تعطیلی پنجشنبه ها به هیچ وجه به صلاح کشور نیست، افزود: دولت با تعطیلی روزهای پنجشنبه با احترام به نظر طراحان طرح، مخالفت است.

امیری با بیان اینکه تنها یک نفر در دولت موافق طرح تعطیلی روزهای پنجشنبه ها در سراسر کشور بود، گفت: تعداد روزهای تعطیلی در کشور کم نیست و طرح تعطیلی پنجشنبه آثار مطلوبی بر کشور ندارد و هزینه و بار مالی سنگینی بر کشور تحمیل می‌کند.

معاون رئیس جمهور در امور مجلس با بیان اینکه در حال حاضر کشور با حجمی از طرح های نیمه تمام مواجه است، افزود: درآمدهای دولت محدود است و این درآمدها باید مدیریت شود، به همین جهت دولت پروژه‌ها و طرح‌ها را اولویت بندی کرده است.

امیری گفت: باید منابع به گونه‌ای  برنامه ریزی شود تا طرح‌های مهم و با پیشرفت بیشتر در اولویت نخست قرار گیرند و با مدیریت صورت گرفته پروژه‌های نیمه تمام در کشور به اتمام برسد.