استاندار مرکزی گفت: در هفته آینده تمامی ادارات استان به غیر از دستگاه‌های خدمات رسان و بانک‌ها در شهر‌های قرمز تعطیل خواهد بود.

استاندار مرکزی گفت: در هفته آینده تمامی ادارات استان به غیر از دستگاه‌های خدمات رسان و بانک‌ها در شهر‌های قرمز تعطیل خواهد بود.