فرماندار شهرستان خرم‌آباد گفت: تعطیلی برخی اصناف در این شهرستان بدلیل شرایط نامناسب کرونایی تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.

فرماندار شهرستان خرم‌آباد گفت: تعطیلی برخی اصناف در این شهرستان بدلیل شرایط نامناسب کرونایی تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.