باشگاه کارآفرینی تیوان بخاطر عدم تمدید قرارداد شتابدهنده کارا با این مجموعه، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ خبر تعطیلی خود را اعلام کرد.
The post تعطیلی باشگاه کارآفرینی تیوان؛ مشکلات آخر سال اکوسیستم استارتاپی تمامی ندارد appeared first on دیجیاتو.

باشگاه کارآفرینی تیوان بخاطر عدم تمدید قرارداد شتابدهنده کارا با این مجموعه، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ خبر تعطیلی خود را اعلام کرد.

The post تعطیلی باشگاه کارآفرینی تیوان؛ مشکلات آخر سال اکوسیستم استارتاپی تمامی ندارد appeared first on دیجیاتو.