رکنا، طبق اعلام شورای صنفی، حدود ۱۵۰ دانشجو در خوابگاه های پسرانه تست رپید کرونا داده‌اند که درمجموع نتیجه تست ۱۷ نفر مثبت شده است.

رکنا، طبق اعلام شورای صنفی، حدود ۱۵۰ دانشجو در خوابگاه های پسرانه تست رپید کرونا داده‌اند که درمجموع نتیجه تست ۱۷ نفر مثبت شده است.