رییس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: تعداد داوطلبان انتخابات مجلس در استان به ۱۷۷ نفر رسید.

رییس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: تعداد داوطلبان انتخابات مجلس در استان به ۱۷۷ نفر رسید.