​مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که تعداد اینمادهای بدون ستاره از مرز ۵۰۰۰ عدد گذشت و فقط یک درصد کسب وکارهای خرد به سقف محدودیت مجاز رسیده اند. به گزارش اقتصاد آنلاین، براساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پس از اجرای الزام اینماد…

​مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که تعداد اینمادهای بدون ستاره از مرز ۵۰۰۰ عدد گذشت و فقط یک درصد کسب وکارهای خرد به سقف محدودیت مجاز رسیده اند. به گزارش اقتصاد آنلاین، براساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پس از اجرای الزام اینماد کسب‌وکارهای اینترنتی برای پرداختیارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور در آذرماه سال ۱۴۰۰، اینماد بدون ستاره به عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسب‌وکارهای خرد مطرح و پس از برگزاری جلسات کارشناسی بین مرکز تتا، بانک مرکزی، شرکت شاپرک و بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نهایی و به عنوان بخشی از تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداختیارها از همان زمان اجرایی گردید. اینماد بدون ستاره در واقع فرآیند ساده‎ شده اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب‌وکارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت-‌محور در کشور صرفاً با احراز هویت و دامنه عملیاتی شده و ظرف چند دقیقه قابل دریافت است. البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرآیند اصلی این ماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری‌های گسترده، کسب‌وکار خرد به گونه‌ای تعریف شده که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آن در ماه به ترتیب کمتر از ۱۰۰ عدد و ۱۰۰ میلیون تومان باشد و این موضوع به صورت سیستمی کنترل می‌شود. بدیهی است در صورت عبور کسب‌وکار خرد از سطح تعیین شده، کسب‌وکار موظف است ظرف ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و دریافت اینماد ستاره دار اقدام نماید.