حکم جنجالی و البته نه چندان دور از انتظار دیوان عالی آمریکا در روز جمعه – آخرین روز کاری هفته میلادی – مبنی بر لغو قانونی بودن سقط جنین، میلیون ها آمریکایی را در شهرهای مختلف ایالات متحده به خیابان ها کشاند….

حکم جنجالی و البته نه چندان دور از انتظار دیوان عالی آمریکا در روز جمعه - آخرین روز کاری هفته میلادی - مبنی بر لغو قانونی بودن سقط جنین، میلیون ها آمریکایی را در شهرهای مختلف ایالات متحده به خیابان ها کشاند.