مردم بحرین سه شنبه شب با برگزاری تظاهراتی علیه حکم اعدام دو زندانی بحرینی توسط دادگاه سعودی اعتراض کردند.

مردم بحرین سه شنبه شب با برگزاری تظاهراتی علیه حکم اعدام دو زندانی بحرینی توسط دادگاه سعودی اعتراض کردند.