در این روزهای بهمن ماه، هوای تهران به قدری تمیز و پاک است، که از هر طرف سر بچرخانی کوه‌های تهران را با تصویری واضح و شفاف می‌توانی ببینی.

در این روزهای بهمن ماه، هوای تهران به قدری تمیز و پاک است، که از هر طرف سر بچرخانی کوه‌های تهران را با تصویری واضح و شفاف می‌توانی ببینی.