امیرحسین صادقی پیشکسوت باشگاه استقلال دچار سانحه رانندگی و راهی بیمارستان شد.

امیرحسین صادقی پیشکسوت باشگاه استقلال دچار سانحه رانندگی و راهی بیمارستان شد.