بهنوش بختیاری با انتشار یک عکس از سفره هفت سینش در اینستاگرام رونمایی کرد.

بهنوش بختیاری با انتشار یک عکس از سفره هفت سینش در اینستاگرام رونمایی کرد.