یک ستاره در هنگام شکل‌گیری با بیرون راندن جت، از سرعت چرخش خود می‌کاهد.
The post تصویر روز ناسا: HH 211، جت‌های یک ستاره‌ درحال شکل‌گیری appeared first on دیجیاتو.

یک ستاره در هنگام شکل‌گیری با بیرون راندن جت، از سرعت چرخش خود می‌کاهد.

The post تصویر روز ناسا: HH 211، جت‌های یک ستاره‌ درحال شکل‌گیری appeared first on دیجیاتو.