تنها چند سال است که خورشید از کمینه چرخه‌ ۱۱‌ساله فعالیت خود گذشته، اما فعالیت‌های سطحی آن درحال افزایش است.
The post تصویر روز ناسا: شفق قطبی بر فراز نروژ appeared first on دیجیاتو.

تنها چند سال است که خورشید از کمینه چرخه‌ ۱۱‌ساله فعالیت خود گذشته، اما فعالیت‌های سطحی آن درحال افزایش است.

The post تصویر روز ناسا: شفق قطبی بر فراز نروژ appeared first on دیجیاتو.