فردا روز اعتدال بهاری برای سیاره زمین است.
The post تصویر روز ناسا: اعتدال بهاری در هرم ال کاستیو appeared first on دیجیاتو.

فردا روز اعتدال بهاری برای سیاره زمین است.

The post تصویر روز ناسا: اعتدال بهاری در هرم ال کاستیو appeared first on دیجیاتو.