ایلنا: سرمربی تیم استقلال تهران سابقه درگیری در تیم ملی فوتبال پرتغال را در کارنامه دارد.

ایلنا: سرمربی تیم استقلال تهران سابقه درگیری در تیم ملی فوتبال پرتغال را در کارنامه دارد.