انتشار عکسی به مناسبت تولد پوتین توسط حساب کاربری رسمی دولت روسیه در توییتر سوژه شد.

انتشار عکسی به مناسبت تولد پوتین توسط حساب کاربری رسمی دولت روسیه در توییتر سوژه شد.