تصویری استثنایی از استتار پلنگ مادر و دو توله‌اش در پارک ملی گلستان را ببینید.

تصویری استثنایی از استتار پلنگ مادر و دو توله‌اش در پارک ملی گلستان را ببینید.