آمار منتشر شده از بازی استقلال و الاهلی بیانگر برتری مطلق آبی‌پوشان در این بازی است.

آمار منتشر شده از بازی استقلال و الاهلی بیانگر برتری مطلق آبی‌پوشان در این بازی است.