امروز مدارس مقطع دبستان پایتخت بدلیل آلودگی هوا تعطیل اعلام شد.

امروز مدارس مقطع دبستان پایتخت بدلیل آلودگی هوا تعطیل اعلام شد.