با پایان بازی شقایق فراهانی در «عقرب عاشق»، عکس‌های این بازیگر در این سریال منتشر شد.

با پایان بازی شقایق فراهانی در «عقرب عاشق»، عکس‌های این بازیگر در این سریال منتشر شد.