اقتصادنیوز: مه‌لقا باقری، تصویری از خود در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

اقتصادنیوز: مه‌لقا باقری، تصویری از خود در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.