اقتصادنیوز: علی شادمان عکسی را کنار پانته‌آ پناهی ها منتشر کرده است.

اقتصادنیوز: علی شادمان عکسی را کنار پانته‌آ پناهی ها منتشر کرده است.