تصویری از استتار پلنگ مادر و دو توله‌اش در پارک ملی گلستان دیدنی شد.

تصویری از استتار پلنگ مادر و دو توله‌اش در پارک ملی گلستان دیدنی شد.