اقتصادنیوز: عکسی از کودکی طناز طباطبایی را که این روزها در سریال یاغی و تئاتر سی صد در حال درخشیدن است، ببینید.

اقتصادنیوز: عکسی از کودکی طناز طباطبایی را که این روزها در سریال یاغی و تئاتر سی صد در حال درخشیدن است، ببینید.